Τεχνικό & Κατασκευαστικό Γραφείο
ΕπικοινωνίαPortfolio

Ρύθμιση αθαίρετων κατασκευών

Ρύθμιση αθαίρετων κατασκευών

Οι νόμοι περί τακτοποίησης αυθαιρέτων έδωσαν την δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να νομιμοποιήσουν μικρές ή μεγάλες αυθαιρεσίες που είχαν συντελέσει στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά και ενώ με μία πρώτη ματιά νομιμοποιούνται οι αυθαιρεσίες προς όφελος των πολιτών, παράλληλα δημιουργείται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων η οποία θα δρα δεσμευτικά τα επόμενα χρόνια μετα και την ολοκλήρωση των κτηματολογικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται ή πωλείται απαιτείται να έχει εκδοθεί για αυτό μία βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών ή να έχει περαιωθεί η δήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάρχουν σε αυτό σύμφωνα με το ν.4495/17.

Στοιχεία Ιδιοκτησίας που αφορούν το προς Δήλωση Ακίνητο **Τιμή Δήλωσης στο Ν. 4495/17
Βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών σε ιδιοκτησία κάτω των 80 τ.μ. 80 €
Βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών σε ιδιοκτησίαάνω των 80 τ.μ. 1 € / τ.μ. ιδιοκτησίας
Αποτύπωση ιδιοκτησίας κάτω των 80 τ.μ. 320 €
Αποτύπωση ιδιοκτησίας άνω των 80 τ.μ. 4 € / τ.μ. ιδιοκτησίας
Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε ιδιοκτησία κάτω των 80 τ.μ. 480 €
Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε ιδιοκτησία άνω των 80 τ.μ. 6 € / τ.μ. ιδιοκτησίας

** Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και προ επιβολής ΦΠΑ 24%