Τεχνικό & Κατασκευαστικό Γραφείο
ΕπικοινωνίαPortfolio

Άδειες Λειτουργίας

Άδειες Λειτουργίας

Σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Στην ουσία ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί την δραστηριότητα του στην Αδειοδοτούσα Αρχή, μέσω της πλατφόρμας notifybusiness.gov.gr και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις παρακάτω επιχειρήσεις:

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής.

Στοιχεία Ιδιοκτησίας που αφορούν το προς Ίδρυση Κατάστημα  **Τιμή 
Αποτύπωση καταστήματος κάτω των 80 τ.μ. 320 €
Αποτύπωση καταστήματος άνω των 80 τ.μ. 4 € / τ.μ. ιδιοκτησίας
Βοήθεια στην συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων
που απαιτούνται να βρίσκονται στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών
και καθοδήγηση στην γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr
750 €

** Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και προ επιβολής ΦΠΑ 24%